Fresh chanterelles for our pheasant dish, available on the #ALaCarte. #Chanterelles #Fungi #MashPurveyors #Marcus #MarcusWareing #Michelin #TheBerkeley #Knightsbridge #London #KitchenDiary

Down

Fresh chanterelles for our pheasant dish, available on the #ALaCarte. 
#Chanterelles #Fungi #MashPurveyors #Marcus #MarcusWareing #Michelin #TheBerkeley #Knightsbridge #London #KitchenDiary

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: Marcus

View in Instagram ?